Barion Pixel

Európai Referenciahálózatok (ERN-ek)

Az Európai Referenciahálózatok fontos prioritást jelentenek a ritka betegséggel élők számára!

A ritka betegséggel élő 30 millió európai uniós ember számára továbbra is kihívást jelent a megfelelő szakember megtalálása és az ellátáshoz való hozzáférés. Gyakran előfordul, hogy az egyetlen orvos, aki a betegségükkel kapcsolatban szakértelemmel rendelkezik, egy másik országban található.

A ritka betegségek közösségének és az EURORDIS-nak az évekig tartó érdekérvényesítő erőfeszítéseit követően e kihívások halozatmegoldására az EU létrehozta az Európai Referenciahálózatokat (ERN). 2017-ben 24, ritka vagy alacsony prevalenciájú komplex betegségekre szakosodott hálózatot indított, amelyek példátlan kapacitást biztosítottak a határokon átnyúló együttműködéshez az említett betegségek diagnosztizálása és kezelése érdekében. Az ERN az egészségügyi szolgáltatók olyan hálózata, amely az orvosokat és a kutatókat virtuálisan összeköti a határokon túl, így a szakértelem utazik inkább, mint a beteg.

Az ERN-ek úttörő kezdeményezésként jól szemléltetik, hogy az EU mekkora értéket tud nyújtani polgárai számára. Több száz egészségügyi szolgáltatót kapcsolnak össze az EU-ban, hogy biztosítsák, hogy a szakértői tudás átjusson a határokon, így a betegeknek ne kelljen többé ezt tenniük.

Az ERN-ek mindenekelőtt egészségügyi hálózatok, amelyek célja, hogy javítsák a betegek diagnózishoz, magasan specializált egészségügyi ellátáshoz és kezeléshez való hozzáférését, különösen a ritka betegségek és összetett állapotok területén.

Egyaránt elősegítik az ismeretek és tapasztalatok terjesztését és cseréjét (amikor a klinikusok szaktanácsadást nyújtanak és eseteket vizsgálnak felül, új klinikai gyakorlati iránymutatásokat dolgoznak ki, vagy képzéseket tartanak), valamint az új ismeretek létrehozását (amikor a klinikusok megosztják egymással a klinikai eredményeket és kutatási tanulmányokat végeznek).

Az ERN-eken keresztül egy orvos most már hozzáférhet egy másik országból származó, egy beteg betegségével kapcsolatos szakértői tudáshoz. A beteg diagnózisának és kezelésének felülvizsgálatához az ERN-koordinátorok egy erre a célra létrehozott informatikai platformon keresztül különböző szakterületekről érkező orvosi szakemberekből álló “virtuális” tanácsadó testületeket hívhatnak össze.

Az ERN-ek fokozatosan fejlesztik kutatási kapacitásukat is, és az egyes ERN-eken belül klinikai kutatási hálózatokat hoznak létre, hogy fokozzák együttműködési tevékenységeiket a klinikai kutatás területén.

A betegségcsoportok szerint működő 24 ERN-ről részletes információt kaphatunk magyarul az EU tematikus honlapján: https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks/overview_hu

Az Európai Bizottság keresőeszközével ország vagy ERN szerint kereshet az ERN-ek részét képező klinikai központok között.

Az ERN hálózat második körös bővítése után nincs már olyan ERN, ahol ne lenne valamilyen magyar képviselő egészségügyi szolgáltató, zömében teljes jogú tagként, hat esetben pedig a Nemzeti Koordinációs Csomópont révén lehet kapcsolatba kerülni az adott ERN-el. Itt láthatók a jelenlegi Magyar ERN tagok.

Céljaink az ERN-ek területén végzett munkánkkal kapcsolatban a következők:

  • Első célkitűzés: Támogatni kell a ritka betegségben szenvedők magas színvonalú ellátáshoz való időben történő és egyenlő hozzáférését, és ezáltal az ERN-ek előmozdítását az EU egészségügyi napirendjén.
  • Második célkitűzés: Az Európában ritka betegségben szenvedő emberek életének és egészségi állapotának javítása azáltal, hogy növeljük a bizonyítékokon alapuló, magasan specializált egészségügyi ellátást az ellátás helyén, és ezáltal támogatjuk az ERN-ek integrációját a nemzeti egészségügyi rendszerekbe.
  • Harmadik célkitűzés: Támogatni és elősegíteni kell a ritka betegségben szenvedők bevonását a hálózatok irányításába, stratégiai és operatív megvalósításába. A betegek felruházása azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy a hálózatok együttműködési tevékenységeiben a klinikusokkal való együttműködés során hatékony képviselők legyenek.

2005-től az EUCERD (az EU Ritka Betegségekkel Foglalkozó Szakértői Bizottsága) ajánlásainak és az ERN-ekről szóló kiegészítésnek, a Ritka Betegségekkel Kapcsolatos Európai Közös Fellépéseknek a közzétételén keresztül a hálózatok 2017-es elindításáig az EURORDIS a tagszervezeteivel fontos szerepet játszott az ERN-ek létrehozásának támogatásában, amelyek kulcsfontosságúak az Európában ritka betegséggel élő emberek egészségügyi ellátásának javításához.

A hálózatok 2017-es elindítása óta az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentnél is aktívan kiálltunk a betegek ERN-ekbe való bevonása mellett a „semmit rólunk nélkülünk” elve alapján.

Az ERN-modell sikerének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében a hálózatokat és a nemzeti egészségügyi rendszereket hatékonyan integrálni kell.A RIROSZ is közzé tette lefordítva az EURORDIS ajánlásait arra vonatkozóan, hogy miként lehet egyértelmű működési mechanizmusokat létrehozni, amelyek szabályozzák az ERN-ek és a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti együttműködést. Szintén megjelent az ERN-ek és a nemzeti egészségügyi rendszerek integrációjáról szóló eszköztár, segítve, hogy a ritka betegségekben szenvedő betegek közössége nemzeti szinten is felléphessen.

Az ERN-ek nemzeti egészségügyi rendszerekbe való sikeres integrációjának biztosítása és egy erős ERN-adatstratégia csak néhány elem a sok közül, amelyek hozzájárulhatnak az ERN-ek jövőbeli fenntarthatóságának és hatékonyságának biztosításához.

2020-ban az EURORDIS a Ritka Barométer felmérési programon keresztül elvégezte a H-CARE kísérleti felmérést, amelynek hosszú távú célja egy olyan központosított beteg-visszajelző mechanizmus kialakítása volt, amely az ERN-ekhez tartozó szakértői központokban kapott ellátással kapcsolatos beteg- és gondozói tapasztalatok alakulásának mérésére szolgál.

 

Európai betegképviseleti csoportok (ePAG-ok)

betegkepviseloAz ERN-ek kialakításával párhuzamosan az EURORDIS és tagszervezetei, a ritka betegségek közösségével együtt elindította az európai betegképviseleti csoportokat (ePAG), hogy a betegek hangját az ERN-ek tevékenységeinek középpontjába helyezze. A 24 ePAG mindegyike – ERN-enként egy – olyan ritka betegségekkel foglalkozó betegszervezeteket és érdekvédőket tömörít, amelyek aktívan részt vesznek az ERN-ekben, és együttműködnek a klinikusokkal és kutatókkal.

Mindegyik ERN-nek külön honlapja van, melyek linkjei megtalálhatók ezen az összefoglaló portálon: https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks/networks_hu, a tájékoztatójukkal együtt.

Minden ePAG-ban “ePAG-szószólók”, azaz a betegek képviselői vesznek részt, akik

  • a betegközösség szélesebb körű igényeit fogalmazzák meg és képviselik,
  • valós tapasztalatokkal szolgálnak az ERN számára, és
  • tájékoztatják közösségüket az ERN tevékenységeiről és kezdeményezéseiről.

Az ePAG betegképviselői biztosítják, hogy a betegek tapasztalatai beépüljenek az ERN-ek stratégiai elképzeléseibe (azáltal, hogy részt vesznek az ERN igazgatótanácsában és az ERN munkacsoportokban), és hogy a ritka betegségek közösségének igényeit és elvárásait legjobban kielégítő prioritásokat és intézkedéseket alakítsanak ki.

Az ePAG betegképviselői biztosítják, hogy a betegek tapasztalatai beépüljenek az ERN-ek stratégiai elképzeléseibe (azáltal, hogy részt vesznek az ERN igazgatótanácsában és az ERN munkacsoportokban), és hogy a ritka betegségek közösségének igényeit és elvárásait legjobban kielégítő prioritásokat és intézkedéseket alakítsanak ki.

Az ePAG-csoportokban részt vevő ePAG képviselők szerepe az, hogy a klinikusokkal együttműködve a következő célokat szolgálják:

  • annak biztosítása, hogy a ritka betegséggel élő emberek igényei vezéreljék az egyes európai referenciahálózatok tevékenységét.
  • az egyes ERN-ek számára releváns szélesebb betegközösség, és nem csak a saját betegségterületük nézeteinek sokféleségét képviseljék.
  • működjenek együtt nemzeti és európai hálózataikkal annak érdekében, hogy elősegítsék az európai referenciahálózatok és a betegközösség közötti kétirányú kommunikációt.
  • támogassák a klinikai gyakorlatra vonatkozó iránymutatások és egyéb klinikai döntéstámogató eszközök kidolgozását, és hozzájárulnak a kutatási, oktatási, tájékoztatási és tudatosságnövelő tevékenységekhez.

Az ePAG szószólói pozíció önkéntes, és nem jár anyagi ellentételezéssel. Az ePAG szószólóként való csatlakozáshoz a 48 európai ország valamelyikében székhellyel rendelkező betegszervezetnek kell támogatnia a magánszemélyeket.

Annak érdekében, hogy az ePAG szószólói rendelkezzenek azzal a tudással és szakértelemmel, amelyre szükségük van ahhoz, hogy magabiztosnak érezzék magukat és értékes partnerek legyenek az ERN-ekben, az EURORDIS a Nyílt Akadémiája programjain – a Gyógyszerkutatás és -fejlesztés Nyári Egyetemén és a Tudományos innováció és transzlációs kutatás téli iskoláján – keresztül képzést biztosít az ERN-ek szempontjából releváns témákban. Az EURORDIS munkacsoportokat is irányít, amelyekben a különböző ERN-ek ePAG-pártolói kicserélik és megosztják ismereteiket az ERN-ek szempontjából releváns különböző területeken, mint például a kutatás, a klinikai gyakorlati iránymutatások, a kommunikáció, a betegek bevonása vagy az ERN-ek nyomon követése és értékelése.

Magyarországról eddig sajnos csak három ERN-ben vannak betegképviselőink, ezért nagyon fontos lenne, hogy mielőbb a többi ERN-be is tudunk delegálni képviselőt!

Ha többet szeretnél arról megtudni, hogy ez mivel jár, hogyan csatlakozhatsz, akkor sok információt és különböző segédeszközöket, videókat, jó gyakorlatokat találhatsz az EURORDIS tematikus oldalán: https://www.eurordis.org/epag-resources/